Khi được thực hiện chính xác, việc đánh giá nhân sự là một công cụ tuyệt vời để nhân viên và người quản lý phản ánh kết quả mục tiêu, theo dõi sự phát triển chuyên nghiệp, đo lường hiệu suất công việc và lên kế hoạch cho chu kỳ công việc cần thực hiện tiếp theo. Có nhiều loại đánh giá nhân sự phù hợp với từng giai đoạn trong quy trình quản lý hiệu suất của doanh nghiệp, nhưng mỗi đánh giá cần có một điểm chung: thảo luận cởi mở và trung thực giữa nhân viên và người đánh giá của họ.

Bài viết dưới đây của Hachium cung cấp cho các nhà quản trị 5 mẫu đánh giá nhân sự bao gồm các lĩnh vực đánh giá khác nhau: 3 mẫu đánh giá nhân sự theo các thước đo năng lực, và 2 mẫu đánh giá nhân sự theo thời gian.

5 mẫu đánh giá nhân sự hiệu quả cho các nhà quản trị
Việc đánh giá nhân sự cần được đầu tư

Một số mẫu đánh giá nhân sự theo thước đo

1. Mẫu đánh giá nhân sự theo Mục tiêu & Kết quả làm việc (Objectives and Outcomes)

Việc đánh giá nhân sự đã xuất hiện từ nhiều năm qua và được các công ty hàng đầu ngày nay tiếp cận và sử dụng như một trong những công cụ then chốt để quản lý các nhân viên và thiết lập mục tiêu trong công việc.

Mẫu đánh giá nhân sự này bao gồm 2 phần: tự đánh giá của nhân viên và đánh giá của người quản lý/đánh giá bên cạnh. Mẫu đánh giá này thường được sử dụng theo chu kỳ 1 năm 1 lần, tập trung vào việc đánh giá nhân viên đã đạt được các mục tiêu trong năm qua hay chưa, cũng như tổng hợp ý kiến của nhân viên về các giá trị doanh nghiệp (Company values).

5 mẫu đánh giá nhân sự hiệu quả cho các nhà quản trị
Mẫu đánh giá nhân sự theo mục tiêu và kết quả làm việc.
Nguồn: PeopleGoal

Với mẫu đánh giá này, các nhà quản lý không chỉ đánh giá được nhân viên mà còn đánh giá được chính những giá trị mà doanh nghiệp mang lại cho đội ngũ nhân sự và hiệu suất làm việc của nhân viên đó nói riêng hay toàn doanh nghiệp nói chung. 

2. Mẫu đánh giá nhân sự theo Năng lực (Competency)

Mẫu đánh giá nhân sự một chiều này cho phép các nhà quản lý/đánh giá thấy được việc thể hiện năng lực cốt lõi theo thâm niên của nhân sự trong tổ chức.

5 mẫu đánh giá nhân sự hiệu quả cho các nhà quản trị
Mẫu đánh giá nhân sự theo Năng lực
Nguồn: PeopleGoal

Đây là một mẫu đánh giá hiệu suất hàng năm tuyệt vời cho các tổ chức phân cấp, trong đó, vai trò và tiêu chí công việc để thăng tiến được xác định rất rõ ràng. Nhà quản lý có thể tùy chỉnh trọng số cho mỗi năng lực tùy theo những gì thực sự quan trọng trong mục tiêu phát triển của từng lĩnh vực, cho từng vai trò công việc.

3. Mẫu đánh giá nhân sự theo khả năng Phát triển chuyên môn (Professional Development)

Một đánh giá hiệu suất nhân sự tuyệt vời sẽ có ảnh hưởng lớn sự phát triển chuyên môn của nhân viên trong doanh nghiệp. Mẫu đánh giá này gồm 2 chiều, các câu hỏi đánh giá sẽ tập trung chủ yếu vào năng lực chuyên môn của nhân sự như tự đánh giá các kỹ năng chuyên môn, ưu điểm và khuyết điểm trong công việc,….

5 mẫu đánh giá nhân sự hiệu quả cho các nhà quản trị
Mẫu đánh giá nhân sự theo khả năng Phát triển chuyên môn
Nguồn: PeopleGoal

Việc khuyến khích nhân viên tự chủ trong việc đánh giá và phát triển bản thân là một yếu tố rất lớn trong việc thúc đẩy sự gắn kết của nhân viên và đảm bảo duy trì lâu dài mối quan hệ giữa nhân viên và doanh nghiệp. Mẫu thẩm định này đánh giá các kỹ năng cốt lõi cần thiết trong tổ chức và xác định việc đào tạo, hỗ trợ cần thiết để giúp nhân viên phát triển trong các lĩnh vực mà họ đang làm.

Một số mẫu đánh giá nhân sự theo thời gian

4. Mẫu đánh giá nhân sự theo Chu kỳ nửa năm (Mid-Year)

Đánh giá nhân sự không nên chỉ là một quá trình được thực hiện một năm một lần! Ngoài các cuộc họp và đánh giá 1-1 thường xuyên, việc đánh giá nhân sự giữa năm là cơ hội để doanh nghiệp và nhân viên có một cái nhìn cụ thể hơn về tiến trình làm việc và để giải quyết nhanh chóng, kịp thời bất kỳ mục tiêu nào đi lạc hướng trong công việc.

Mẫu đánh giá nhân sự này thường có một phần có tên là “Bắt đầu, Dừng lại, Tiếp tục” (Start, Stop, Continue) yêu cầu nhân viên và người quản lý liệt kê những gì nhân viên nên bắt đầu làm, ngưng làm và tiếp tục làm trong công việc.

5 mẫu đánh giá nhân sự hiệu quả cho các nhà quản trị
Mẫu đánh giá nhân sự theo Chu kỳ nửa năm
Nguồn: PeopleGoal

Doanh nghiệp có thể dễ dàng ứng dụng điều này với quy trình “Phản hồi 360 độ” (360 Degree Feedback) ( phương pháp đánh giá nhân viên (thường ở cấp quản lý và lãnh đạo) bằng cách thu thập dữ liệu về họ trong những tình huống làm việc thực tế và về những phẩm chất hoạt động mà họ thể hiện thông qua quá trình tổng hợp thông tin từ những người tiếp xúc với cá nhân được đánh giá) để thu thập ý kiến ​​từ đồng nghiệp và khách hàng và có được cái nhìn toàn diện về hiệu suất liên tục của nhân viên.

5. Mẫu đánh giá nhân sự sau khi Kết thúc thử việc (End of Probation)

Một thời điểm quan trọng để đánh giá nhân sự nhưng thường bị bỏ lỡ khi các nhà quản lý/đánh giá lập kế hoạch cho việc đánh giá nhân sự, đó chính là thời điểm kết thúc quá trình thử việc của nhân viên.

Đó là một phần cốt lõi của chu trình onboarding và cơ hội cho một nhân viên mới ( những người đã đồng hành với doanh nghiệp trong thời gian thử việc – khoảng ba tháng) có thể ghi lại đánh giá của họ trong quá trình thử việc và hỗ trợ giải quyết cũng như lên kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo với tư cách là thành viên nhóm thường trực.

5 mẫu đánh giá nhân sự hiệu quả cho các nhà quản trị
Mẫu đánh giá nhân sự sau khi Kết thúc thử việc
Nguồn: PeopleGoal

Nó cũng sẽ cung cấp cho người làm nhân sự một số phản hồi có giá trị về những lỗ hổng trong quy trình onboarding của doanh nghiệp và là nơi doanh nghiệp có thể làm cho quy trình này rõ ràng và hiệu quả hơn cho những người mới trong tương lai.

Tất nhiên, một mẫu đánh giá nhân sự tuyệt vời chỉ hiệu quả nếu doanh nghiệp dành thời gian và đầu tư cho việc thiết lập quy trình đánh giá nhân sự một cách nghiêm túc. Đây sẽ là một trong những nền tảng cốt lõi để doanh nghiệp có cái nhìn tổng thể hơn về quy trình vận hành, mặt tốt và mặt xấu trong quá trình làm việc, từ đó cải thiện bộ máy và nâng cao hiệu suất.

Bên cạnh đó, thấu hiểu được những nhu cầu của doanh nghiệp trong việc đánh giá đội ngũ nhân sự, để giúp doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian và chi phí, tối ưu được quy trình này, Hachium cung cấp cho doanh nghiệp giải pháp quản lý, đánh giá và đào tạo nội bộ. Chúc các doanh nghiệp luôn thành công!