Với nhu cầu học tập cao, có nhiều trường học đã khuyến mãi, giảm giá khóa học của mình để kích nhu cầu từ những học viên và marketing cho các khóa học của mình. Bên cạnh đó, có nhiều khóa học được tặng miễn phí cho khán giả của họ như một món quà hay phần thưởng. Tuy nhiên, có nhiều khách hàng nhầm giữa mã kích hoạt và khuyến mãi. Vì vậy,  để tặng miễn phí khóa học cho học viên, nhiều người đã sử dụng mã kích hoạt thay vì mã khuyến mại. Ở bài này, Hachium chia sẻ bạn sự khác nhau giữa hai loại mã này và cách để tặng miễn phí khóa học cho học viên của mình.

Phân biệt mã kích hoạt và mã khuyến mãi

Mã kích hoạt được sử dụng để kích hoạt khóa học. Vì vậy, mỗi mã kích hoạt có giá trị tương đương như một khóa học. Khi nhập mã kích hoạt, hệ thống sẽ ghi nhận như một học viên đăng ký và vẫn tính số tiền của khóa học được kích hoạt vào doanh thu của bạn. Mã kích hoạt thường được sử dụng khi học viên đăng ký khóa học của bạn nhưng đóng học phí offline cho bạn, không thông qua các phương thức thanh toán trên trường học.

Mã khuyến mãi dùng để giảm giá khóa học. Giá trị của mã khuyến mãi chính là giá trị mà bạn giảm đi. Khi nhập mã khuyến mãi, hệ thống sẽ ghi nhận giá trị được giảm của khóa học và khi học viên đăng ký khóa học. Doanh thu của bạn cũng sẽ được hệ thống ghi nhận một cách chính xác hơn.

Hướng dẫn tặng miễn phí khóa học cho học viên của bạn

Cách tặng miễn phí khóa học cho học viên của bạn

Tạo khóa học miễn phí

Để tặng khóa học cho học viên của bạn, bạn có thể tạo một khóa học miễn phí cho học viên của bạn. Tuy nhiên, khi tạo khóa học miễn phí, tất cả học viên đều có thể truy cập được. Như vậy sẽ không đem lại nhiều lợi ích cho bạn cũng như học viên của bạn.

Khuyến mãi 100%

Để khắc phục những hạn chế của việc tạo khóa học miễn phí để tặng cho học viên, bạn có thể sử dụng cách tạo một mã khuyến mại 100%.

Bạn chỉ cần vào phần Marketing > Tạo mã khuyến mãi > đặt số phần trăm là 100%, sau đó gửi mã đó cho những học viên bạn muốn tặng.

Như vậy, khi học viên áp dụng mã khuyến mãi, hệ thống sẽ ghi nhận khoá học đó được giảm 100% giá bán và không tính vào doanh thu của bạn.

Sử dụng gói mở rộng của Hachium

Tại gói mở rộng của Hachium, bên cạnh những tính năng chỉ có ở gói mở rộng như Thêm học viên thủ công và hàng loạt, Được ưu tiên hỗ trợ, bạn cũng có thể chỉnh sửa giá của khóa học khi tạo mã kích hoạt. Như vậy, bạn có thể sửa giá khóa học của mã kích hoạt đó thành 0đ và tặng cho học viên của mình. Hệ thống khi đó ghi nhận khóa học đó khi được sử dụng mã kích hoạt có giá trị là 0đ.

Qua bài viết này, bạn đã biết được sự khác nhau giữa mã khuyến mãi và mã kích hoạt cũng như những cách để tặng miễn phí các khóa học cho những học viên của bạn. Từ đó, Hachium hy vọng bạn có thể quản lý trường học của bạn một cách hiệu quả và quản lý doanh thu chính xác hơn.