Bình luận sẽ giúp các trang web của trường tạo được sự tương tác giữa học viên và giáo viên. Trang web của bạn sẽ trở nên sinh động hơn. Bài này sẽ hướng dẫn bạn cách tích hợp tiện ích bình luận Disqus.

Bước 1: Tạo tài khoản Disqus

Bạn truy cập trang web https://disqus.com để tạo một tài khoản.

Cài đặt tiện ích mở rộng bình luận Disqus

Cài đặt tiện ích mở rộng bình luận Disqus

Nếu chưa có tài khoản bạn chọn Sign up.

Nếu đã có thì bạn chọn Login.

Sau đó bạn nhập thông tin đầy đủ vào biểu mẫu trên.

  • Name: tên của bạn
  • Email: địa chỉ email của bạn.
  • Password: mật khẩu bạn sẽ đăng nhập tại Disqus.

Bước 2: Truy cập trang quản trị Disqus

Sau khi đăng ký tài khoản thì Disqus sẽ hiển thị trang dưới đây.

Cài đặt tiện ích mở rộng bình luận Disqus

Bước 3: Tạo mới trang bình luận

Disqus sẽ hiển thị trang dưới đây (trong trường hợp bạn không thể tìm thấy trang này bạn có thể gõ đường link trực tiếp sau https://disqus.com/admin/create/)

Cài đặt tiện ích mở rộng bình luận Disqus

Bạn nhập đầy đủ thông tin ở trên:

  • Website Name: tên trường của bạn.
  • Category: chọn Business.
  • Language: chọn tiếng Anh (rất tiếc là Disqus chưa hỗ trợ tiếng Việt).

Sau đó bạn chọn Create Site.

Cài đặt tiện ích mở rộng bình luận Disqus

Tiếp theo

Cài đặt tiện ích mở rộng bình luận Disqus

Tiếp theo

Cài đặt tiện ích mở rộng bình luận Disqus

Cài đặt tiện ích mở rộng bình luận Disqus

Cài đặt tiện ích mở rộng bình luận Disqus

Cài đặt tiện ích mở rộng bình luận Disqus

Sau bước này bạn sẽ lấy được “shortname”  của mình. Theo minh họa trên thì là truong-hoc-1.

Bước 4: Tích hợp Shortname trên trang web của bạn.

Bạn đăng nhập vào trang quản trị của trường học. Bạn vào phần Cài đặt > Tích hợp công cụ. Bạn tìm đến phần Disqus, chọn Bật nhập shortname lấy được từ bước trên (theo minh họa thì là truong-hoc-1).

Sau đó bạn chọn Lưu. Vậy là xong!

Bây giờ trang web trường học của bạn sẽ hiển thị phần bình luận tại các trang giới thiệu của các khóa học và trang học tập của học viên.