Sau khi bạn đã tạo khóa học ở bước 1, bước tiếp theo, bạn cần tạo giáo trình cho khóa học của mình. Giáo trình ở Hachium bao gồm có “Mục” và “Bài giảng”.

Sự khác nhau giữa Bài giảng và Mục

Cả bài giảng và mục đều được hiển thị trong phần Giáo trình của khóa học.

Bài giảng là đơn vị thông tin chứa nội dung học tập bao gồm hình ảnh, video, văn bản hoặc câu hỏi.

Mục là một cách nhóm các bài giảng lại với nhau. Một mục có thể có nhiều bài giảng.

Tạo mục

1 . Từ trang quản trị của Hachium, chọn khóa học cần tạo giáo trình. Sau đó chọn phần “Giáo trình” ở menu bên trái.

2. Nhấp chuột vào “Thêm” ở góc trên bên phải màn hình và chọn “Chương mục”

3. Mục mới vừa tạo sẽ được đặt ở dưới cùng của trang giáo trình. Tại đây, bạn cần nhập tiêu đề cho chương mục mà bạn vừa tạo và nhấn biểu tượng dấu tích để hoàn thành

Tạo bài giảng

1. Tại trang giáo trình, chọn “Thêm” > “Bài giảng mới” để tạo bài giảng nằm trong các mục tương ứng.

2. Sau đó hệ thống sẽ chuyển sang trang tạo bài giảng. Bạn có thể sửa tiêu đề của bài giảng, tải lên hình ảnh, video, âm thanh; soạn văn bản hoặc tạo câu hỏi. Bạn có thể thêm nhiều dạng nội dung trong cùng một bài giảng.

3. Sau đó hệ thống sẽ chuyển lại về trang giáo trình và bài giảng mới của bạn sẽ được hiển thị xuống dưới cùng của mục tương ứng.

Xuất bản / ngưng xuất bản bài giảng

Học viên sẽ chỉ nhìn thấy và học được các bài giảng đã xuất bản. Còn với những bài giảng chưa xuất bản thì học viên sẽ không nhìn thấy. Để xuất bản / ngưng xuất bản bài giảng, bạn có thể làm 1 trong 2 cách sau:

Cách 1: Nháy chuột phải vào bài giảng và chọn “Xuất bản / Ngưng xuất bản”.

Cách 2: Nhấp chuột vào biểu tượng ô vuông ở bên phải của bài giảng.

Cho phép học viên xem trước bài giảng mà không cần phải đăng ký

Để bật chế độ xem trước bài giảng, bạn có thể làm theo 1 trong 2 cách sau:

Cách 1: Nháy chuột phải vào bài giảng, chọn “Bật chế độ xem trước

Cách 2: Nhấp chuột vào biểu tượng con mắt ở bên phải của bài giảng.

Xóa bài giảng – di chuyển / sao chép bài giảng

Để xóa bài giảng, di chuyển / sao chép bài giảng sang mục khác hoặc sang khóa khác bạn cần nháy chuột phải vào bài giảng và chọn thao tác tương ứng.