Là quá trình giúp cho các nhân viên có được những kiến thức chuyên môn và các kỹ năng cần thiết cho công việc, Đào tạo nội bộ luôn là một phần thiết yếu đối với bất kì một doanh nghiệp nào. Một nguồn nhân lực không được đào tạo một cách bài bản và đẩy đủ sẽ để lại một hậu quả vô cùng to lớn đối với các doanh nghiệp. Việc đào tạo nhân sự luôn ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh, sinh lời và tính hiệu quả của một tổ chức. Tuy nhiên, thật không may là khi nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng chậm lại hoặc lợi nhuận của các doanh nghiệp bị suy giảm, điều đầu tiên mà khá nhiều tổ chức nghĩ đến là cắt giảm ngân sách cho việc đào tạo.

Đây là một trong những sai lầm chí mạng của nhiều doanh nghiệp khi mà họ chưa nhận thức được tầm quan trọng của việc đào tạo nhân sự. Chi phí đào tạo có thể được cắt giảm và kiểm soát thông qua việc xây dựng một kế hoạch đào tạo toàn diện hoặc bằng cách đào tạo in-house với việc sử dụng các giảng viên nội bộ hoặc một kho lưu trữ các bài giảng trực tuyến.

Vì nhiều lý do, công tác đào tạo thường bị bỏ qua, hoặc được thực hiện cho có, hay một kế hoạch dự trù. Các công ty sẽ phải trả một mức giá cao: đánh mất những tài năng trẻ.

Hệ thống đào tạo nội bộ có quan trọng không ?

Một kế hoạch đào tạo nhân sự cần trả lời được những câu hỏi sau:

  1. Đào tạo nội bộ có cần thiết không?
  2. Đào tạo cho ai?
  3. Đào tạo có phù hợp với chiến lược của tổ chức?
  4. Ai sẽ tiến hành việc đào tạo?
  5. Đào tạo theo hình thức nào?
  6. Kiến thức và kỹ năng sẽ được ứng dụng vào công việc như thế nào?
  7. Theo dõi và đánh giá việc đào tạo như thế nào?

Việc đào tạo sẽ giúp tìm ra và khắc phục các điểm yếu của nhân viên, từ đó sẽ giúp họ phát triển các kỹ năng cần thiết để phục vụ cho công việc.