Đào tạo nhân sự là một trong những quy trình cực kỳ cần thiết và quan trọng của các doanh nghiệp. Tuy nhiên cần phải xây dựng một quy chế đào tạo trong doanh nghiệp chặt chẽ để mang đến kết quả tốt nhất. Cùng tìm hiểu về những nội dung cơ bản của quy chế đào tạo nhân sự qua bài viết sau!

1. Yêu cầu khi xây dựng quy chế đào tạo nhân sự

Việc ban hành một hệ thống quy chế đào tạo doanh nghiệp có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong việc quản lý và tổ chức.

quy chế đào tạo nhân sự

Nhà quản trị cần thảo luận trước khi xây dựng quy chế đào tạo

Khi xây dựng quy chế đào tạo trong doanh nghiệp cần phải đảm bảo những yêu cầu sau đây:

 • Cần phải đảm bảo phù hợp với mọi quy định của pháp luật.
 • Cần phải đảm bảo phù hợp với yêu cầu quản lý điều hành và tình hình hoạt động kinh doanh hiện tại của doanh nghiệp.
 • Đảm bảo được tính hiệu quả, tạo thành một hành lang pháp lý nội bộ cho doanh nghiệp để góp phần mang đến công tác quản lý và điều hành hiệu quả.

2. Nội dung cơ bản của quy chế đào tạo

Dưới đây là những nội dung cơ bản của quy chế đào tạo nhân sự:

2.1 Chính sách đào tạo

Mục đích đào tạo nhân viên

Mục đích của quá trình đào tạo nhân viên chính là đầu tư vào con người để phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của doanh nghiệp. Điều này sẽ đảm bảo đáp ứng được sự phát triển tốt nhất cho doanh nghiệp.

quy chế đào tạo nhân viên trong doanh nghiệp

Cần phải nắm rõ được mục đích của việc đào tạo nhân sự

Ý nghĩa công tác đào tạo doanh nghiệp

Công tác đào tạo chính là chính sách ưu đãi của công ty dành cho cán bộ công nhân viên. Không chỉ là phát triển cho doanh nghiệp mà còn là phát triển cho chính bản thân của cán bộ công nhân viên.

Tính chất của chính sách đào tạo

 • Đào tạo sẽ luôn gắn liền với quá trình và chiến lược phát triển của công ty.
 • Đào tạo là mục tiêu phát triển nguồn nhân lực theo đúng định hướng của công ty đề ra.

2.2 Những quy định chung

 • Mục tiêu đào tạo nhân viên:
  • Tạo nên sự thích ứng giữa cán bộ công nhân viên trong công ty với công việc mới theo yêu cầu.
  • Nâng cao tính ổn định và chất lượng đội ngũ của nhân viên. Việc bồi dưỡng những kinh nghiệm, kiến thức cho nhân viên sẽ giúp họ hoàn thiện năng lực của mình, và thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.
  • Về những nội dung đào tạo vượt khỏi phạm vi công việc sẽ giúp cho nhân viên có thêm nhiều kinh nghiệm và kiến thức để chuẩn bị cho định hướng nghề nghiệp trong tương lai. Đây là cách giúp họ có thể thăng tiến tốt hơn.

quy chế đào tạo nguồn nhân lực

Mục tiêu chung là hướng tới sự phát triển của nhân viên và doanh nghiệp

 • Những nguyên tắc cơ bản bắt buộc trong quá trình đào tạo nhân sự của doanh nghiệp.
 • Thẩm quyền của người ký duyệt trong đào tạo.
 • Hình thức đào tạo:
  • Đào tạo nội bộ: Đào tạo nội bộ là hình thức đào tạo bắt buộc thông qua việc kèm cặp những kiến thức liên quan đến công việc. Phương pháp đào tạo này sẽ do chính các cán bộ công nhân viên trong công ty hướng dẫn cho những người mới.
  • Đào tạo bên ngoài: Đào tạo bên ngoài là hình thức đào tạo bắt buộc mà các cán bộ công nhân viên sẽ được cử để tham gia các khóa học trong nước và ngoài nước. Các khóa học này sẽ do các đơn vị đào tạo bên ngoài hoặc là phối hợp cùng với công ty tổ chức.
  • Tự đào tạo: Công nhân viên sẽ tự đào tạo nhằm đáp ứng được nhu cầu trong công việc của mình hoặc mong muốn tiến xa hơn.

quy chế đào tạo của doanh nghiệp

Tự đào tạo là hình thức mang lại hiệu quả cao bất ngờ

 • Các nội dung và giáo trình đào tạo cho nhân viên.
 • Thời gian để đào tạo.
 • Điều kiện để được tham gia đào tạo.

3. Tổ chức các chương trình đào tạo

 • Nội dung chính trong quá trình huấn luyện đào tạo.
 • Các cơ sở để xây dựng kế hoạch đào tạo.
 • Đánh giá kết quả của khóa học đào tạo.
 • Báo cáo kết quả đào tạo.
 • Đánh giá hiệu quả thực tế sau khóa học.

4. Trách nhiệm, xử lý vi phạm, điều khoản thi hành

 • Xử lý những vi phạm trong quá trình đào tạo.
 • Trách nhiệm của việc thực hiện đào tạo theo từng phòng ban.
 • Những điều khoản thì hành trong quá trình đào tạo.

Trên đây là những chia sẻ về các nội dung cơ bản khi xây dựng quy chế đào tạo trong doanh nghiệp. Hy vọng với thông tin trên, bạn đã tìm ra giải pháp để nâng cao hiệu quả đào tạo tại doanh nghiệp mình.