Bên cạnh việc quản lý học viên của mình, bạn cũng cần quản lý được chi tiết các giao dịch trong trường học của mình để có thể quản lý trường học hiệu quả. Bài này, Hachium sẽ hướng dẫn bạn cách xem báo cáo doanh thu và chi tiết các giao dịch trên hệ thống.

Xem báo cáo doanh thu

Sau khi bạn khai giảng trường của mình, trang quản trị mặc định sẽ hiển thị báo cáo doanh thu theo thời gian. Bạn có thể xem báo cáo lượt Đăng ký mới, Doanh thu. Bạn có thể xem chi tiết báo cáo trong 1 khoảng thời gian nào đó.

Hướng dẫn xem báo cáo doanh thu và giao dịch

Xem chi tiết giao dịch

Để xem chi tiết giao dịch, từ trang quản trị, bạn chọn Giao dịch ở menu bên trái. Tại phần “Lịch sử giao dịch” sẽ hiển thị chi tiết các giao dịch mà học viên thực hiện. Bạn có thể xem các thông tin về doanh thu, thời gian, phương thức thanh toán, học viên thanh toán, khóa học và trạng thái của giao dịch.

Hướng dẫn xem báo cáo doanh thu và giao dịch