Để quản lý tiến độ học tập của học viên để có thể hỗ trợ học viên một cách tốt nhất, Hachium hỗ trợ bạn tính năng báo cáo tiến trình học tập của học viên, giúp bạn truyền tài kiến thức hiệu quả hơn. Để xem tiến trình học tập của học viên, bạn cần làm theo các bước sau:

Xem tiến trình học tập của tất cả học viên theo khóa học

1. Từ trang quản trị trường, nhấp chuột vào “Báo cáo” ở menu bên trái.

Xem tiến trình học tập của học viên

2. Sau đó chọn “Tiến trình học tập”

Xem tiến trình học tập của học viên

Xem tiến trình học tập của một học viên cụ thể

1. Từ trang quản trị trường, chọn “Học viên”.

2. Hệ thống sẽ hiển thị toàn bộ danh sách học viên. Chọn “Xem chi tiết” học viên cần xem.

Xem tiến trình học tập của học viên

3. Sau đó chọn “Các khóa đã học” để xem thông tin chi tiết về các khóa học mà học viên đó đăng ký

Xem tiến trình học tập của học viên

Bạn có thể tham khảo cách thêm học viên thủ công để thêm học viên vào khóa học của mình