Theo một bài báo nghiên cứu toàn cầu, công nghệ sẽ tiếp tục chi phối mọi thứ trên thế giới trong mười năm tới với tăng trưởng việc làm lớn. Nghiên cứu này cũng nói rằng thị trường việc làm trở thành “được toàn cầu hoá nhiều hơn” nơi các công ti sẽ tái định vị tới các chỗ có công nhân có kĩ năng.

Hachium-lam-viec-trong-thoi-dai-moi

Trong quá khứ, công nhân phải chuyển tới chỗ có việc làm, nhưng do giới hạn di trú ở một số nước như Mĩ, Anh và Tây Âu, nhiều công ty công nghệ sẽ phải đi tới các chỗ họ có thể tìm ra công nhân có kĩ năng.

Chẳng hạn, IBM đang chuyển phần lớn công việc của nó sang Ấn Độ, và IBM Ấn Độ bây giờ có nhiều công nhân hơn Mĩ và châu Âu. Facebook đang mở trung tâm lớn ở Nigeria trong đối tác với Andela nơi công ty có thể thuê nhiều người phát triển phần mềm ở đó. Các công ty công nghệ khác như Microsoft, Google, và Amazon cũng đang xem xét việc mở ra nhiều văn phòng hải ngoại để đáp ứng nhu cầu toàn cầu hóa của họ.

Hachium-Microsoft-Google-Apple

Nhưng bao nhiêu công ty sẵn sàng cho cơ hội này? Bao nhiêu người biết về xu hướng thị trường này? Bao nhiêu học sinh đang chuẩn bị để nắm tuỳ chọn này? Làm sao chúng ta cải tiến đào tạo giáo dục để đảm bảo rằng mọi học sinh, thay vì chỉ vài người, có thể nhận được đào tạo thích hợp giúp cho họ có được việc làm trong bối cảnh công nghệ đang trở nên chi phối toàn cầu?

Tôi tin rằng mọi học sinh đều cần được giáo dục trong công nghệ thông tin, điều có nghĩa là biết cách dùng công cụ máy tính và Internet. Giáo dục STEM (Khoa học, Công nghệ, Kĩ nghệ và Toán học) phải là hội tụ then chốt cho toàn thể hệ thống giáo dục từ tiểu học tới đại học. Sinh viên đại học phải nhận được đào tạo trong khoa học theo sau công nghệ thông tin với các khái niệm, phương pháp, quy trình và công cụ riêng của nó theo quy chuẩn toàn cầu.

Hachium-giao-duc-stem

Mọi người cần hiểu rằng công nghệ là cái tạo khả năng then chốt cho thịnh vượng doanh nghiệp và là chìa khoá cho tương lai của nền kinh tế trong thập kỉ mới của chúng ta.

Không có hành động thích hợp, không cung cấp giáo dục STEM, đặc biệt trong khu vực công nghệ, nghĩa là chúng ta đang làm hại cho thế hệ tương lai của mình, về mặt giáo dục và về mặt kinh tế. Chúng ta cần chuyển từ người tiêu thụ công nghệ sang sáng tạo công nghệ và sẵn sàng cạnh tranh trong thị trường toàn cầu mới này.

Nguồn: Internet