#Hachium

Điều khoản sử dụng

Bằng việc đăng ký sử dụng dịch vụ của Hachium (sau đây gọi tắt là "dịch vụ") hay các dịch vụ trên các tên miền phụ của Hachium, bạn được hiểu là đồng ý với các điều khoản và điều kiện dưới đây (gọi tắt là "điều khoản dịch vụ"). Các tính năng hoặc ứng dụng của Hachium cũng tuân thủ theo điều khoản dịch vụ này. Bạn có thể xem lại bản điều khoản dịch vụ mới nhất bất kì lúc nào tại đây. Hachium có quyền hạn và nghĩa vụ cập nhật tất cả những thông tin thay đổi về điều khoản dịch vụ tại trang web chính của Hachium. Điều khoản này sẽ được dẫn chiếu trong hợp đồng dịch vụ của Hachium và có giá trị pháp lý trong trường hợp tranh chấp.

Chúng tôi đề xuất bạn nên kiểm tra và quay lại đây đọc các điều khoản dịch vụ để biết được những thay đổi mới và có thể ảnh hưởng tới bạn. Nếu bạn có bất kì thắc mắc hay góp ý nào về điều khoản dịch vụ của Hachium, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được làm rõ. Nếu bạn có phản đối với bất kì điều khoản hay điều kiện nào, vui lòng không sử dụng dịch vụ của Hachium để tránh khỏi những ràng buộc và tranh chấp có thể phát sinh.

Bạn cần đọc và đồng ý với toàn bộ điều khoản dịch vụ dưới đây trước khi sử dụng dịch vụ của Hachium.

I. Điều khoản về tài khoản và người dùng

II. Phạm vi điều chỉnh của điều khoản dịch vụ

III. Điều kiện chung

Khi đăng ký tạo trường trên Hachium, bạn được xem là đã đọc và đồng ý với toàn bộ điều khoản sử dụng dịch vụ dưới đây của Hachium :

IV. Quyền của Hachium

V. Giới hạn trách nhiệm của Hachium

VI. Từ bỏ và hoàn tất cam kết

Nếu Hachium có sai xót hoặc làm không đúng bất kỳ điều khoản nào đã ghi trong bản điều khoản sử dụng này, không có nghĩa là điều đó bị hủy bỏ. Điều khoản sử dụng này được xem như là sự đồng ý toàn bộ giữa bạn và Hachium và chi phối việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi (không giới hạn ở bất kỳ phiên bản nào của Điều khoản dịch vụ sử dụng này).

VII. Sở hữu trí tuệ và Nội dung của khách hàng

VIII. Tính năng

IX. Đội ngũ hỗ trợ của Hachium

X. Thanh toán chi phí

XI. Tất toán

XII. Hủy dịch vụ

XIII. Sửa đổi dịch vụ giá cả

XIV. Giới hạn trách nhiệm pháp lý

Hãy gây ấn tượng với học viên của bạn

Sở hữu website dạy học trực tuyến
chưa bao giờ dễ dàng và nhanh chóng đến thế

Scroll to Top