Bảo Mật Nâng Cao - Giới hạn trình duyệt

Hạn chế trình duyệt truy cập của học viên

1,000,000 đ/tháng​

1,000,000 đ/tháng

Bảo Mật Nâng Cao - Giới hạn trình duyệt

Thanh toán tối thiểu 6 tháng

Tính năng Giới hạn trình duyệt được nâng cao hơn

Học viên sẽ không bị chặn hoàn toàn tài khoản mà vẫn được tiếp tục học các trình duyệt cũ đã đăng nhập trước đó.

Lợi ích của việc sử dụng Bảo mật nâng cao - Giới hạn trình duyệt

Mục đích

Chi phí : 1,000,000 VNĐ/tháng

Thanh toán tối thiểu 6 tháng

Bắt đầu sử dụng Bảo Mật Nâng Cao - Giới hạn trình duyệt của Hachium ngay hôm nay!

Scroll to Top