Chứng chỉ

Cấp Chứng Chỉ

800,000đ/tháng

800,000 đ/tháng

Chứng chỉ

Cấp Chứng chỉ cho học viên ngay trên hệ thống Hachium mà không cần thiết kế!

Bạn mong muốn học viên sau khi khoá học kết thúc sẽ nhận được chứng chỉ chứng nhận đã học tập tại trường của bạn và học viên cũng cần 1 chứng chỉ để gửi cho phụ huynh hoặc đính kèm khi đi xin việc
Dễ dàng điều chỉnh thông tin và kết quả học viên trên chứng chỉ, có thể xuất ra file để in và gửi cho học viên.

Lợi ích của việc sử dụng tính năng Cấp chứng chỉ

Tạo ra sự chuyên nghiệp trong nghiệp vụ đào tạo của trường.

Tiện lợi khi được sử dụng ở mọi thiết bị

Chi phí: 800,000 VNĐ/tháng

Bắt đầu sử dụng Chứng chỉ của Hachium ngay hôm nay!

Scroll to Top