Ghi chú

Thêm ghi chú vào giao dịch và học viên

300,000 đ/tháng

300,000 đ/tháng

Ghi chú

Thanh toán tối thiểu 6 tháng

Dễ dàng thêm thông tin cần thiết của học viên để theo dõi và quản lý!

Ghi chú giúp cho việc lưu trữ các thông tin thêm ngoài các thông tin học viên đã đăng ký giúp cho việc quản lý học viên trở nên dễ dàng hơn

Lợi ích của việc sử dụng tính năng Ghi Chú!

Chi phí: 300,000 đ/tháng

Thanh toán tối thiểu 6 tháng

Bắt đầu sử dụng Ghi chú của Hachium ngay hôm nay!

Scroll to Top