Giới hạn thời gian mã kích hoạt khoá học

Chặn tự động khi giới hạn thời gian khoá học kết thúc

500,000 đ/tháng

500,000 đ/tháng

Giới hạn thời gian mã kích hoạt khoá học

Thanh toán tối thiểu 6 tháng

SETUP dễ dàng hơn cho việc giới hạn thời gian của Mã Kích Hoạt!

Quản trị viên sẽ setup được khoảng thời gian có hiệu lực của Mã kích hoạt cho riêng từng khoá

Giới hạn thời gian sử dụng khoá học sẽ được áp dụng với 2 lựa chọn :

Thời gian bắt đầu và kết thúc là khoảng thời gian Mã kích hoạt phải được active

Tính năng

Chi phí: 500,000 đ/tháng

Thanh toán tối thiểu 6 tháng

Bắt đầu sử dụng Giới hạn thời gian mã kích hoạt khoá học của Hachium ngay hôm nay!

Scroll to Top