Chính Sách Riêng Tư

Chào mừng các bạn đã đến với Hachium.com. Trang web Hachium.com cũng như mọi dịch vụ trên trang web đều được cung cấp bởi công ty Enkulu. Hachium tôn trọng quyền riêng tư của người dùng vì thế , chúng tôi phát triển Chính sách riêng tư để chứng minh cam kết của mình trong việc bảo vệ sự riêng tư của bạn. Chính sách riêng tư này nhằm mô tả cho bạn với tư cách là một người sử dụng Hachium.com hoặc bất kỳ trường học hay lớp học nào của chúng tôi về thông tin chúng tôi thu thập, thông tin đó có thể được sử dụng như thế nào, chúng tôi chia sẻ thông tin đó với ai và Lựa chọn của bạn về việc sử dụng và tiết lộ những thông tin đó. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc Chính sách riêng tư này một cách cẩn thận khi sử dụng các dịch vụ của chúng tôi hoặc giao dịch với chúng tôi. Bằng cách sử dụng trang web và các website tạo từ nền tảng của Hachium, bạn đang chấp nhận các điều khoản được mô tả trong Chính sách riêng tư của phiên bản hiện tại này. Nếu bạn có thắc mắc về thực tiễn bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ email hello@hachium.com.

Thông tin chúng tôi thu thập về bạn

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân có thể xác định danh tính của bạn, chẳng hạn như tên và địa chỉ email và các thông tin khác không định danh của bạn khi bạn cung cấp thông tin cá nhân thông qua website của chúng tôi.

Thông tin bạn cung cấp

Chúng tôi có thể thu thập và lưu giữ bất kỳ thông tin cá nhân nào bạn nhập vào trang web của chúng tôi hoặc cung cấp cho chúng tôi theo một cách nào đó, bao gồm thông tin cá nhân có thể chứa trong bất kỳ video, văn bản, bình luận hoặc các bài nộp khác mà bạn tải lên hoặc đăng lên Hachium. com. Điều này bao gồm xác định thông tin, chẳng hạn như tên, địa chỉ, địa chỉ email và số điện thoại của bạn; Và nếu bạn giao dịch kinh doanh với chúng tôi, thông tin tài chính như phương thức thanh toán của bạn (số thẻ tín dụng hợp lệ, loại, ngày hết hạn hoặc thông tin tài chính khác).

Thông tin về người khác

Chúng tôi cũng có thể thu thập và lưu trữ thông tin cá nhân về những người khác mà bạn cung cấp cho chúng tôi. Nếu bạn sử dụng trang web của chúng tôi để tải lên, chia sẻ và / hoặc phân phối nội dung (bao gồm video, nhận xét hoặc các bài gửi khác) và nội dung đó chứa thông tin cá nhân của người khác, thông tin đó có thể được lưu trữ để cho phép tải lên, chia sẻ và hoặc Phân phối. Sử dụng cookie và các công nghệ khác để thu thập thông tin: Chúng tôi sử dụng các công nghệ khác nhau để thu thập thông tin từ máy tính của bạn về các hoạt động của bạn trên trang của chúng tôi.

Thông tin được thu thập tự động

Chúng tôi tự động thu thập thông tin từ trình duyệt của bạn khi bạn truy cập trang web của chúng tôi. Thông tin này bao gồm địa chỉ IP, loại trình duyệt và ngôn ngữ của bạn, thời gian truy cập, nội dung của các cookie không bị xoá mà trình duyệt của bạn đã chấp nhận từ chúng tôi trước đây và địa chỉ trang web tham khảo.

Cookies

Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể chỉ định máy tính của bạn một hoặc nhiều cookie để tạo điều kiện truy cập vào trang web của chúng tôi và cá nhân hóa trải nghiệm trực tuyến của bạn. Thông qua việc sử dụng cookie, chúng tôi cũng có thể tự động thu thập thông tin về hoạt động trực tuyến của bạn trên trang web của chúng tôi, chẳng hạn như các trang web bạn truy cập, liên kết bạn nhấp chuột và cách tìm kiếm bạn thực hiện trên trang của chúng tôi. Hầu hết các trình duyệt tự động chấp nhận cookie nhưng bạn thường có thể sửa đổi cài đặt trình duyệt của bạn để từ chối cookie. Nếu bạn chọn từ chối cookie, vui lòng lưu ý rằng bạn không thể đăng nhập hoặc sử dụng một số tính năng tương tác được cung cấp trên trang web của chúng tôi.

Các công nghệ khác

Chúng tôi có thể sử dụng công nghệ Internet chuẩn, chẳng hạn như Web Beacons ( các đèn hiệu web )và các công nghệ tương tự khác để theo dõi việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể sử dụng Web Beacons trong các tin nhắn quảng cáo khuyến mại hoặc bản tin để xác định xem thông điệp đã được mở và hoạt động hay không. Thông tin chúng tôi nhận được theo cách này cho phép chúng tôi tùy chỉnh các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho khách hàng truy cập trang web của chúng tôi để phân phối các quảng cáo được nhắm mục tiêu và để đo lường hiệu quả tổng thể của quảng cáo trực tuyến, lập trình hoặc các hoạt động khác của chúng tôi.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin mà chúng tôi thu thập về bạn để: 1) Cung cấp các sản phẩm và dịch vụ mà bạn yêu cầu; 2) Quản lý tài khoản của bạn và cung cấp cho bạn dịch vụ hỗ trợ khách hàng; 3) Thực hiện nghiên cứu và phân tích về việc sử dụng hoặc quan tâm đến sản phẩm, dịch vụ hoặc nội dung của chúng tôi, hoặc sản phẩm, dịch vụ hoặc nội dung do người khác cung cấp; 4) Liên lạc với bạn qua email về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi; 5) Phát triển và hiển thị nội dung và quảng cáo phù hợp với sở thích của bạn trên trang web của chúng tôi và các trang web khác; 6) Xác minh điều kiện của bạn ( nếu bạn đủ điều kiện ) và trao giải thưởng liên quan đến các cuộc thi và khuyến mại; 7) Thực thi các điều khoản và điều kiện của chúng tôi và quản lý hoạt động kinh doanh của chúng tôi. 8) Thông tin tài chính: chúng tôi sử dụng thông tin tài chính hoặc phương thức thanh toán để xử lý thanh toán cho bất kỳ hoạt động đăng ký, sử dụng dịch vụ hoặc bán khóa học nào trong Trường học và Khoá học của Hachium. com để giúp bảo vệ, chống lại hoặc xác định các giao dịch giả mạo có thể.

Khi chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn

Chúng tôi muốn bạn hiểu khi nào và với ai mà chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân hoặc thông tin khác mà chúng tôi đã thu thập được về bạn hoặc các hoạt động của bạn trên trang web của chúng tôi hoặc trong khi sử dụng các dịch vụ của chúng tôi.

Thông tin cá nhân

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với những người khác trừ các trường hợp được chỉ ra bên dưới hoặc khi chúng tôi thông báo cho bạn và bạn chọn không tham gia chia sẻ thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân với:

Các nhà cung cấp dịch vụ được ủy quyền. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các nhà cung cấp dịch vụ được ủy quyền thực hiện các dịch vụ nhất định thay mặt chúng tôi. Các dịch vụ này có thể bao gồm thanh toán bằng thẻ tín dụng, cung cấp dịch vụ khách hàng và hỗ trợ tiếp thị, thực hiện phân tích doanh nghiệp và bán hàng, hỗ trợ chức năng trang web của chúng tôi và hỗ trợ các cuộc thi, khuyến mại, khảo sát và các tính năng khác được cung cấp thông qua trang web của chúng tôi. Các nhà cung cấp dịch vụ có thể có quyền truy cập thông tin cá nhân cần thiết để thực hiện các chức năng của mình nhưng không được phép chia sẻ hoặc sử dụng thông tin đó cho bất kỳ mục đích nào khác.

Đối tác kinh doanh. Khi bạn sử dụng dịch vụ hoặc tham gia chương trình khuyến mại được cung cấp thông qua trang web hoặc dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân với các doanh nghiệp mà chúng tôi hợp tác cung cấp cho bạn những sản phẩm, dịch vụ, khuyến mãi, cuộc thi. Khi bạn chọn tham gia các chương trình, bạn ủy quyền cho chúng tôi cung cấp địa chỉ email và các thông tin khác của bạn cho người bán đó.

Các tình huống khác. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin của bạn: Để đáp lại yêu cầu hầu tòa hoặc nhu cầu điều tra tương tự, lệnh của tòa án, hoặc yêu cầu hợp tác từ cơ quan hành pháp hoặc cơ quan chính phủ khác; Để thiết lập hoặc thực hiện các quyền hợp pháp của chúng tôi; Để bảo vệ chống lại các yêu cầu pháp lý; Hoặc theo yêu cầu của luật pháp. Trong những trường hợp như vậy, chúng tôi có thể tăng hoặc từ bỏ bất kỳ phản đối pháp lý hoặc quyền nào có sẵn cho chúng tôi theo ý của chúng tôi. Chúng tôi chỉ công bố thông tin phù hợp với các nỗ lực điều tra, ngăn chặn, báo cáo hoặc có hành động khác liên quan đến hoạt động bất hợp pháp, gian lận nghi ngờ hoặc các hành vi sai trái khác; Để bảo vệ và bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của công ty chúng tôi, người sử dụng, nhân viên của chúng tôi, hoặc những người khác; Tuân thủ pháp luật hoặc hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật; Hoặc để thực thi điều khoản và điều kiện trang web của chúng tôi hoặc các thỏa thuận hoặc chính sách khác. Liên quan đến một giao dịch công ty quan trọng, chẳng hạn như bán doanh nghiệp, bán, sáp nhập, hợp nhất hoặc bán tài sản hoặc phá sản. Bất kỳ bên thứ ba nào mà chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân có thể có chính sách riêng tư riêng của họ để mô tả cách họ sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân. Các chính sách này sẽ chi phối việc sử dụng, xử lý và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn khi chúng tôi đã chia sẻ nó với các bên thứ ba như được mô tả trong Chính sách riêng tư này. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về thực tiễn bảo mật của mình, chúng tôi khuyên bạn nên truy cập các trang web của các bên thứ ba đó.

Thông tin tổng hợp và không mang tính chất định danh

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin tổng hợp và phi cá nhân mà chúng tôi thu thập được theo bất kỳ trường hợp nào ở trên. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ nó với các bên thứ ba để phát triển và phân phối các quảng cáo nhắm mục tiêu trên các trang web của chúng tôi và trên các trang web của bên thứ ba. Chúng tôi có thể kết hợp các thông tin không phải cá nhân mà chúng tôi thu thập được với thông tin cá nhân bổ sung thu thập được từ các nguồn khác. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin tổng hợp với các bên thứ ba, bao gồm các cố vấn, nhà quảng cáo và nhà đầu tư, nhằm mục đích phân tích kinh doanh nói chung. Ví dụ: chúng tôi có thể cho nhà quảng cáo biết số lượng khách truy cập vào trang web của chúng tôi và các tính năng hoặc dịch vụ phổ biến nhất được truy cập. Thông tin này không chứa bất kỳ thông tin cá nhân nào và có thể được dùng để phát triển nội dung và dịch vụ của trang web mà chúng tôi hy vọng bạn và những người dùng khác sẽ quan tâm và nhắm mục tiêu nội dung và quảng cáo.

Trang web của bên thứ ba

Có một số địa điểm trên trang web của chúng tôi hoặc qua các dịch vụ của chúng tôi, nơi bạn có thể nhấp vào liên kết để truy cập các trang web khác không hoạt động theo Chính sách riêng tư này. Ví dụ: nếu bạn nhấp vào liên kết được cung cấp trong bài giảng hoặc bài viết Hỗ trợ, bạn có thể được đưa đến một trang web mà chúng tôi không kiểm soát. Các trang web của bên thứ ba này có thể yêu cầu độc lập và thu thập thông tin, bao gồm thông tin cá nhân, từ bạn và, trong một số trường hợp, cung cấp cho chúng tôi thông tin về các hoạt động của bạn trên các trang web đó.

Cách bạn có thể truy cập thông tin cá nhân

Nếu bạn có tài khoản trực tuyến với chúng tôi, bạn có thể xem lại và cập nhật thông tin cá nhân trực tuyến bằng cách đăng nhập vào tài khoản của bạn. Bạn cũng có thể xem lại và cập nhật thông tin cá nhân của mình bằng cách liên hệ với chúng tôi. Nếu bạn đóng tài khoản của mình, chúng tôi vẫn có thể giữ lại một số thông tin liên quan đến tài khoản của bạn nhằm mục đích phân tích và lưu giữ hồ sơ toàn vẹn, cũng như để ngăn ngừa gian lận, thu thập bất kỳ khoản phí nào phải trả, thực thi các điều khoản và điều kiện của chúng tôi, Của trang web của chúng tôi hoặc người dùng của chúng tôi, hoặc thực hiện các hành động khác nếu pháp luật cho phép. Ngoài ra, nếu thông tin nhất định đã được cung cấp cho các bên thứ ba như được mô tả trong Chính sách riêng tư này thì việc lưu giữ thông tin đó sẽ phải tuân theo các chính sách của bên thứ ba.

Lựa chọn của bạn về thu thập và sử dụng thông tin của bạn

Bạn có thể chọn không cung cấp cho chúng tôi một số thông tin nhất định nhưng điều đó có thể dẫn đến việc bạn không thể sử dụng các tính năng nhất định trong trang web của chúng tôi vì thông tin đó có thể được yêu cầu để bạn đăng ký tài khoản; Mua sản phẩm hoặc dịch vụ; Tham gia vào cuộc thi, quảng cáo, khảo sát, hoặc rút thăm trúng thưởng; Đặt một câu hỏi; Hoặc bắt đầu các giao dịch khác trên trang web của chúng tôi. Trong bất kỳ e-mail thương mại nào mà chúng tôi gửi cho bạn, bạn có khả năng chọn không nhận các tin nhắn như vậy trong tương lai. Chúng tôi có thể gửi cho bạn các loại liên lạc giao dịch và liên hệ qua email khác, chẳng hạn như thông báo dịch vụ, thông báo hành chính và khảo sát, mà không cung cấp cho bạn cơ hội để không tham gia nhận chúng. Xin lưu ý rằng việc thay đổi thông tin trong tài khoản của bạn hoặc bằng cách chọn không nhận thông tin liên lạc bằng email quảng cáo sẽ chỉ ảnh hưởng đến các hoạt động hoặc thông tin liên lạc trong tương lai từ chúng tôi. Nếu chúng tôi đã cung cấp thông tin của bạn cho bên thứ ba (chẳng hạn như đối tác xử lý thẻ tín dụng) trước khi bạn thay đổi tùy chọn hoặc cập nhật thông tin của mình, bạn có thể phải thay đổi thông tin của mình trực tiếp với bên thứ ba đó.

Chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân của bạn như thế nào

Chúng tôi áp dụng các biện pháp an ninh thích hợp (bao gồm các biện pháp vật lý, điện tử và thủ tục) để giúp bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi bị truy cập và tiết lộ trái phép. Ví dụ: chỉ những nhân viên được ủy quyền mới được phép truy cập thông tin cá nhân và họ chỉ có thể làm như vậy đối với các chức năng kinh doanh được phép. Ngoài ra, chúng tôi sử dụng mã hóa trong việc truyền tải thông tin cá nhân nhạy cảm của bạn giữa hệ thống của bạn và chúng tôi và chúng tôi sử dụng tường lửa để giúp ngăn những người không có thẩm quyền truy cập vào thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi muốn bạn cảm thấy tự tin khi sử dụng trang web của chúng tôi để giao dịch kinh doanh. Tuy nhiên, không có hệ thống có thể được hoàn toàn an toàn. Do đó, mặc dù chúng tôi thực hiện các bước để bảo mật thông tin của bạn, chúng tôi không đảm bảo chính xác rằng thông tin cá nhân, tìm kiếm của bạn, hoặc các thông tin liên lạc khác sẽ luôn được bảo mật. Người dùng cũng nên quan tâm đến cách họ xử lý và tiết lộ thông tin cá nhân của họ và nên tránh gửi thông tin cá nhân qua email không an toàn.

Không có quyền của bên thứ ba

Chính sách riêng tư này không tạo ra các quyền thực thi bởi bên thứ ba hoặc yêu cầu tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào liên quan đến người sử dụng trang web.

Thay đổi chính sách riêng tư

Đôi khi chúng tôi sẽ cập nhật Chính sách riêng tư để phản ánh những thay đổi trong thực tiễn và dịch vụ của chúng tôi. Khi chúng tôi đăng các thay đổi cho Chính sách riêng tư này, chúng tôi sẽ sửa lại ngày "Cập nhật lần cuối" ở đầu Chính sách riêng tư này. Nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi quan trọng nào trong cách chúng tôi thu thập, sử dụng và / hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng cách gửi email tới địa chỉ email bạn vừa cung cấp cho chúng tôi trong tài khoản, tiểu sử hoặc đăng ký Không có địa chỉ email như vậy) và / hoặc bằng cách đăng thông báo các thay đổi trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi khuyên bạn thường xuyên kiểm tra trang web của chúng tôi để cập nhật cho mình bất kỳ thay đổi nào trong Chính sách riêng tư hoặc bất kỳ chính sách nào khác của chúng tôi.