Điều Khoản Sử Dụng

Hachium cung cấp nền tảng tạo dựng website trường học trực tuyến thông qua trang web của Hachium.com và tất cả các tên miền phụ. Bằng cách đăng ký dùng thử hoặc bằng cách sử dụng dịch vụ của Hachium dưới bất kỳ hình thức nào, bạn chấp nhận các Điều khoản Dịch vụ này ("Thoả thuận"), tạo thành một thỏa thuận ràng buộc giữa bạn và Hachium. Nếu bạn không muốn bị ràng buộc bởi Thỏa thuận này, vui lòng không sử dụng Dịch vụ của Hachium.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ theo email hello@hachium.com. Hachium không chịu trách nhiệm khi Khách hàng vi phạm bất kì điều nào trong số các quy định của Điều khoản sử dụng này.

Gói dùng thử

Khi khách hàng đăng ký sử dụng thử Hachium.com, Hachium sẽ cung cấp miễn phí dịch vụ cho khách hàng cho tới một trong hai thời điểm sau: (1) Hết thời hạn dùng thử. (2) Khách hàng chính thức dùng dịch vụ. Toàn bộ dữ liệu dùng thử của khách hàng sẽ tiếp tục được lưu trữ trên hệ thống sau tối đa 90 ngày khi hết hạn dùng thử mà khách hàng không chuyển sang hình thức trả phí.

Giới hạn quyền sử dụng dịch vụ

Trừ khi được phép của Hachium bằng văn bản, bạn không có quyền sao chép, phân phối lại, bán, tạo các sản phẩm phát sinh, dịch ngược, đảo ngược kỹ thuật hoặc tháo rời Dịch vụ của Hachium. Bạn cũng không được phép dùng bất kì biện pháp nào để can thiệp hoặc làm hỏng Dịch vụ của Hachium. Tất cả các quyền không được cấp phép bởi Hachium chỉ có thể thực hiện khi nhận được sự đồng ý của Hachium.

Bảo mật

Quyền riêng tư của bạn được quy định trong chính sách riêng tư của chúng tôi, là một phần của Thỏa thuận này. Vui lòng xem lại chính sách riêng tư để tìm hiểu về những thông tin chúng tôi yêu cầu thu thập từ bạn, vì sao chúng tôi lại cần những thông tin đó, chúng tôi sử dụng những thông tin đó như thế nào và những thông tin đó được chia sẻ với những người nào.

Dữ liệu tài khoản

Đăng ký

Để sử dụng Dịch vụ của Hachium, bạn phải đăng ký dưới dạng người dùng bằng cách cung cấp tên, mật khẩu và địa chỉ email hợp lệ của bạn. Bạn phải cung cấp thông tin đăng ký đầy đủ và chính xác cho Hachium và thông báo cho chúng tôi nếu thông tin của bạn thay đổi. Nếu bạn là doanh nghiệp, chính phủ hoặc tổ chức phi lợi nhuận, người có địa chỉ email được liên kết với tài khoản phải chịu ràng buộc trách nhiệm trong Thỏa thuận này.

Tính an toàn tài khoản

Bạn chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động xảy ra trong tài khoản của bạn, bao gồm bất kỳ hoạt động nào của người dùng trái phép. Bạn không được cho phép người khác sử dụng tài khoản của bạn. Bạn cần bảo vệ tính bí mật của mật khẩu. Nếu bạn đang sử dụng máy tính mà người khác có quyền truy cập, bạn phải đăng xuất khỏi tài khoản của mình sau khi sử dụng Dịch vụ của Hachium. Nếu bạn nhận thức được một truy cập trái phép vào tài khoản của mình, bạn phải thay đổi mật khẩu của bạn và thông báo cho chúng tôi ngay lập tức.

Các điều khoản thanh toán

Thanh toán

Tất cả các cấp độ tài khoản của chúng tôi được lập hoá đơn hàng tháng theo tháng mà không có hợp đồng hàng năm. Theo mặc định, tất cả các hoạt động trả phí đều được đặt để tự động tính phí cùng ngày của tháng sau so với thời điểm bạn bắt đầu đăng kí sử dụng các gói dịch vụ trừ khi bạn gửi yêu cầu hủy cho chúng tôi bằng văn bản qua email, điện thoại hoặc qua mẫu hỗ trợ của chúng tôi. Hachium sẽ ngưng cung cấp dịch vụ nếu bạn thanh toán chậm sau ngày thanh toán trên.

Hủy xóa tài khoản

Bạn có thể xóa tài khoản của mình bất kỳ lúc nào. Nếu bạn chọn hủy, gói thanh toán của bạn sẽ bị chấm dứt ngay lập tức và bạn sẽ không được hoàn lại tiền cho bất kỳ ngày còn lại nào trong tháng mà bạn đã thanh toán. Đồng thời Hachium sẽ vô hiệu hóa quyền truy cập vào tài khoản đã từng sử dụng.

Nội dung đăng tải

Bạn không thể tải lên, đăng hoặc truyền (gọi chung là "gửi") bất kỳ video, hình ảnh, văn bản, âm thanh hoặc các tác phẩm khác (gọi chung là "nội dung") bao gồm:
• Làm tổn hại, làm phiền cho người khác hoặc gây ra thương tổn đến con người và tài sản
• Liên quan đến việc công bố các thông tin hoặc tài liệu lừa đảo, gây mất uy tín danh dự, quấy rối hoặc mang tính khiêu dâm.
• Xâm phạm các quyền riêng tư hoặc kì thị chủng tộc, tôn giáo, giới tính, người tàn tật.
• Vi phạm quyền tác giả hoặc các quyền khác của bên thứ ba (ví dụ: nhãn hiệu, quyền riêng tư, v.v ...);
• Mô tả sự tàn ác với động vật hoặc hành động cực đoan đối với động vật;
• Quảng bá các kế hoạch gian lận, kế hoạch tiếp thị đa cấp, hoặc bất kỳ dự án kinh doanh vi phạm pháp luật.
• Nội dung không được vi phạm bất kỳ luật nào. Đối với mỗi phần nội dung mà bạn gửi, bạn tuyên bố và bảo đảm rằng: nội dung không vi phạm quyền của bên thứ ba, bao gồm quyền sở hữu trí tuệ và quyền riêng tư; Và nội dung tuân thủ Thỏa thuận này và tất cả các luật hiện hành. Hachium không chịu bất kì trách nhiệm pháp lý nào liên quan đến nội dung đăng tải của bạn.

Khiếu nại

Hachium có thể đình chỉ, vô hiệu hóa hoặc xóa tài khoản của bạn (hoặc bất kỳ phần nào của nó) hoặc chặn hoặc xóa bất kỳ nội dung nào bạn đã gửi nếu Hachium xác định rằng bạn đã vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này hoặc hành vi hoặc nội dung của bạn có thể làm hỏng danh tiếng của Hachium. Nếu Hachium xóa tài khoản của bạn vì những lý do này, bạn không thể đăng ký lại Dịch vụ của Hachium. Hachium sẽ chặn địa chỉ email và địa chỉ giao thức Internet của bạn để ngăn chặn việc đăng ký thêm.

Bồi thường

Bạn sẽ chịu trách nhiệm giải quyết và bồi thường khi: (i) phát sinh từ các hoạt động của bạn trên Dịch vụ của Hachium; (ii) xác nhận bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này; Hoặc (iii) khi bất kỳ nội dung nào bạn gửi lên vi phạm bất kỳ luật pháp nào hoặc vi phạm bất kỳ quyền của bên thứ ba, bao gồm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền riêng tư.

Thông báo

Bạn đồng ý nhận tất cả các thông tin liên lạc bao gồm thông báo, thỏa thuận, tiết lộ, hoặc các thông tin khác từ Hachium bằng văn bản hoặc thư điện tử. Hachium có thể cung cấp tất cả các thông tin liên lạc bằng email hoặc bằng cách gửi chúng lên Hachium.com. Đối với yêu cầu liên quan đến hỗ trợ, bạn có thể liên hệ với chúng tôi. Không có điều khoản nào ở đây giới hạn quyền của Hachium phản đối trát đòi, tuyên bố hoặc các yêu cầu khác.

Sửa đổi

Không được sửa đổi Thỏa thuận này ngoại trừ Điều khoản dịch vụ đã được sửa đổi do Hachium trên trang web Hachium.com hoặc văn bản sửa đổi có chữ ký của người đại diện có thẩm quyền của Hachium. Mọi Điều khoản Dịch vụ đã sửa đổi sẽ có hiệu lực kể từ ngày được đăng trên trang Hachium.com.

Điều khoản bảo đảm và giới hạn trách nhiệm của chúng tôi

Phủ nhận / không đảm bảo

Chúng tôi có quyền thay đổi Dịch vụ của của Hachium. Bạn có trách nhiệm cung cấp quyền truy cập của riêng mình (ví dụ: máy tính, thiết bị di động, kết nối Internet, v.v ...) cho Hachium. Hachium không có nghĩa vụ sàng lọc hoặc giám sát bất kỳ nội dung nào và không đảm bảo rằng bất kỳ nội dung nào có sẵn trên Dịch vụ Của Hachium tuân thủ Thỏa thuận này hoặc phù hợp với tất cả người dùng. Hachium cung cấp Dịch Vụ của mình trên cơ sở “THEO HIỆN TRẠNG - AS IS” VÀ “CÓ SẴN - AS AVAILABLE” . Hachium không đại diện hay bảo đảm: Dịch vụ của Hachium sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi; Liên quan đến bất kỳ nội dung nào do bất kỳ thành viên nào gửi; Liên quan đến bất kỳ bên thứ ba nào sử dụng nội dung mà bạn gửi; Dịch vụ của Hachium sẽ đáp ứng nhu cầu kinh doanh hoặc chuyên môn của bạn; Liên quan đến các trang web và tài nguyên bên ngoài Dịch vụ của Hachium, ngay cả khi được liên kết đến từ Dịch vụ của Hachium.

Giới hạn trách nhiệm pháp lý

Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, Hachium sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, hậu quả hoặc mang tính chất trừng phạt, bao gồm nhưng không giới hạn ở các thiệt hại về mất mát doanh thu, lợi nhuận, uy tín, sử dụng, dữ liệu Tổn thất vô hình do hậu quả của : (1) việc sử dụng hoặc không thể sử dụng website từ Hachium ; (2) bất kỳ các thay đổi nào được thực hiện đối với website của Hachium ; (3) truy cập không được phép hoặc biến đổi các dữ liệu; (4) xóa, sai hỏng, hoặc không lưu trữ dữ liệu có trên hoặc thông qua website của Hachium ; (5) các tuyên bố hay hành vi của bất kỳ bên thứ ba nào đối với Hachium ; và (6) bất kỳ vấn đề nào khác liên quan đến Hachium.

Các tiêu đề chỉ nhằm mục đích tiện lợi và sẽ không được sử dụng để diễn giải các điều khoản của Thỏa thuận này. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này được phát hiện không hợp lệ hoặc không thể thi hành được bởi bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào, thì điều khoản đó sẽ bị cắt đứt khỏi Thỏa thuận này.