1 5deSGTLdumw11ET2Mi5goA

Giới hạn số lượng trình duyệt đăng nhập

Hạn chế số lượng trình duyệt truy cập của học viên từ đó có thể giảm thiểu việc một tài khoản chia sẻ cho nhiều người vào học làm ảnh hưởng tới doanh thu bán khoá học của nhà trường

2,000,000đ /tháng

Tính năng Giới hạn trình duyệt được nâng cao hơn : Học viên sẽ không bị chặn hoàn toàn tài khoản mà vẫn được tiếp tục học các trình duyệt cũ đã đăng nhập trước đó.

  • Quản trị viên sẽ setup được số lượng trình duyệt mà học viên được phép sử dụng ( Khác với việc học viên sẽ bị chặn và không thể vào học được ngay khi số trình duyệt vượt quá)
  • Học viên sẽ tiếp tục được vào học trên các trình duyệt cũ
  • Quản trị viên có thể chặn / mở chặn thủ công học viên hay xóa các trình duyệt đã truy cập
  • Trong trường hợp học viên muốn thay đổi trình duyệt học vẫn có thể liên hệ quản trị viên để xoá trình duyệt cũ để thay bằng trình duyệt khác
  • Mục đích : Hạn chế được học viên chia sẻ tài khoản ( đăng nhập nhiều trình duyệt, thiết bị khác nhau)