screen capture scaled 1

Giới hạn thời gian Mã kích hoạt khoá học

Giúp nhà trường dễ dàng thiết lập thêm thời hạn sử dụng Mã kích hoạt và thời hạn truy cập khoá học. Từ đó linh hoạt hơn trong việc cung cấp các giá bán khác nhau cho khoá học

2,000,000đ /tháng

SETUP dễ dàng hơn cho việc giới hạn thời gian của Mã Kích Hoạt và thiết lập giới hạn thời gian cho việc truy cập vào khoá học của Học viên!

  • Quản trị viên sẽ setup được khoảng thời gian có hiệu lực của Mã kích hoạt cho riêng từng khoá
  • Giới hạn thời gian sử dụng khoá học sẽ được áp dụng với 2 lựa chọn :

1.Theo khoảng thời gian ( Ghi nhận từ thời điểm học viên kích hoạt khoá học )

2. Theo ngày cố định mà quản trị viên setup  ( Để trống nếu muốn học viên học vô thời hạn)

  • Thời gian bắt đầu và kết thúc là khoảng thời gian Mã kích hoạt phải được active
  • Mục đích : Đảm bảo được việc học viên sẽ học trong đúng khoảng thời gian quy định , tránh trường hợp kéo dài thời gian khiến lộ trình học tập bị ảnh hưởng.

Chi tiết tính năng :

+ Quản trị viên setup thời gian giới hạn của mã kích hoạt theo 2 lựa chọn ( Theo khoảng thời gian hoặc theo ngày cố định )

+ Sau khi thời gian mã kích hoạt hết hạn thì hệ thống chặn tự động không cho học viên vào học khoá đó

+ Có thông báo qua email cho quản trị ,học viên sau khi mã hết hạn và hiển thị báo cáo trong trang quản trị về việc học viên bị chặn ở khoá nào.

+ Học viên hết hạn ở khoá học nào thì chỉ bị chăn ở khoá học đó, các khoá học khác còn hiệu lực sẽ vẫn được học bình thường.

+ Có thể gia hạn thời gian học khoá bị chặn cho học viên ( hoặc tạo mã mới) và giữ nguyên các thông tin tiến trình học tập cũ.