illustration coming soon 1

Kho ứng dụng của Hachium

Hãy lựa chọn thêm những ứng dụng phù hợp để quản lý và bán hàng hiệu quả hơn cho trường học trực tuyến của mình

Giới hạn thời gian Mã kích hoạt khoá học
2,000,000đ /tháng

Giúp nhà trường dễ dàng thiết lập thêm thời hạn sử dụng Mã kích hoạt và thời hạn truy cập khoá học. Từ đó linh hoạt hơn trong việc cung cấp các giá bán khác nhau cho khoá học

Xem chi tiết
Cấp chứng chỉ cho học viên
1,500,000đ /tháng

Tính năng giúp cho nhà trường có thể dễ dàng cấp chứng chỉ tự động cho học viên khi họ hoàn thành các khoá học

Xem chi tiết
FORM thu hút học viên tiềm năng
1,000,000đ /tháng

Giúp nhà trường dễ dàng thu thập được thông tin của những học viên tiềm năng và bán khoá học cho họ

Xem chi tiết
Tích hợp Affiliate bản Cao Cấp
5,000,000đ /tháng

Hệ thống affiliate đa cấp multi-level dành cho những trường học muốn tạo hệ thống bán hàng nhiều cấp

Xem chi tiết
Giới hạn số lượng trình duyệt đăng nhập
2,000,000đ /tháng

Hạn chế số lượng trình duyệt truy cập của học viên từ đó có thể giảm thiểu việc một tài khoản chia sẻ cho nhiều người vào học làm ảnh hưởng tới doanh thu bán khoá học của nhà trường

Xem chi tiết